فرآيند اعزام بيمار به مراكز ديگر - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد کاشان

فرآيند اعزام بيمار به مراكز ديگر


فرآيند اعزام بيمار به مراكز ديگر را ميتوانيد با توجه به فلوچارت زير پيگيری نمائيد:


آخرين تصاوير ارسالي

رسالت بيمارستان

بيمارستان ميلاد كاشان به عنوان اولين بيمارستان خصوصی در منطقه:
ارائه خدمات درماني ايمن و اثر بخش، توأم با عطوفت و مهربانی، با حفظ كرامت انسانی به عموم مراجعين را رسالت خود می داند.

تماس با ما

كاشان، خيابان شهيد بهشتي، كوي شهيد ديمي،
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد
تلفن: 55461717 31 98+
فكس: 55464411 31 98+
ايميل: info@miladhp.com